MADDE 1 - TARAFLAR

 

  • Satıcı
   Ünvan
   İPEK NADİRE GÖKSAN 
   Adres
   Mimar Sinan Mah. 1404. Sok No 15 D 1 Konak İzmir

    Telefon
   +90 (232) 422 69 90
   E-Posta
   [email protected]
  • Alıcı / Hizmeti Kullanan
   Ad / Soyad
    
   Adres
    
   Telefon
   E-Posta

MADDE 2 - KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.epikette.com -  İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı veya kurulum yapmak amacıyla hizmetini aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı/kullanım bedeli belirtilen ürünün satışı ve teslimi yahut kullanım bedeli ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün/Hizmetlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Alıcı, www.epikette.com -  internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, ürün teslimatının veya hizmet kurulumunun gerçekleştirileceği süreyi ve SATICI’ nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan kabul ve taahhüt eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici' ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün veya hizmete ait temel özellikler, ürün/hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit ve kabul etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün veya hizmet, sözleşme bedelinin SATICI hesabına geçmesini takiben, 14 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır. Hizmet satışlarında ise hizmetin kurulumu ile ifa yerine getirilmiş kabul edilir.

4.3 Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet tedarik edebilir.

4.8 SATICI’ nın teslim süresi içerisinde sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün/hizmet tedarik etme veya sipariş bedelini iade seçimlik hakkı saklıdır. Bu seçim hakkının kullanımı, siparişin temini imkansızlığının ALICI’ya bildirilmesi ve ALICI’NIN iade veya farklı ürün seçimlik haklarından birisini kullanma seçimini 7 gün içerisinde SATICI’ya bildirmemesi halinde SATICI’ya geçecektir. Tüketici ürünün stoklarda bulunmadığı kendisine bildirilmesine rağmen, 7 günlük seçimlik sürenin geçmesinden sonra, para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/hizmet tedarik edilmesini veya tam tersini talep edemez.

4.9 Sözleşme konusu ürünün teslimatı ya da hizmetin kurulumu için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’ nın belirlediği ödeme seçenekleri arasından ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi/hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

4.10 Ürünün veya hizmetin tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya Ininal kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün/hizmet bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI' nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün veya sağlanmış olan hizmetin 3 gün içinde SATICI' ya iadesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri veya hizmet kurulumu nedeniyle uğranılan zararların tamamı ALICI' ya aittir.

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma durumunda Satıcı ürün/hizmet nedeniyle kendi hesabına yatırılan tutarı ödemekle yükümlü olup, bankalar tarafından uygulanan havale masrafları veya benzer kesintiler nedeniyle Epikette ‘nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI' ya yazılı veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürün/hizmetin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 • a) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürün/hizmetin faturası, (İade edilmek istenen ürün/hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
 • b) İade formu:

Alıcının Adı Soyadı veya Unvanı ……………….

Adresi                                           ………………

İade Sebebi                                   ………………

İletişim Bilgileri                             ……………...

 • c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir.

Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Ürün/hizmet SATICI’ ya iade edilirken, ürün/hizmetin teslimi sırasında ALICI’ ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürün/hizmetin gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün/hizmet aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ ya geri gönderilecektir. Ürün/hizmet ile beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Buna ilaveten:

Aşağıdaki ürün/hizmetim iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürün/hizmetin kullanılmamış veya denenmemiş olması şartına bağlıdır.

…………………..

………………….

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

 

ALICI’ nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’ nın temerrüdünün SATICI’ nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.